Samochodowe instalacje gazowe to nie tylko odczuwalna oszczędność w budżecie. To także dbałość o zdrowie i środowisko naturalne. To zmniejszanie zawartości szkodliwych dla zdrowia substancji zawartych w spalinach (dwutlenek węgla ok. 15 %, tlenku węgla ok. 20 %, tlenków azotu, węglowodorów ok. 50 %), wyeliminowanie ze spalin szkodliwego benzenu, związków ołowiu i siarczanów oraz opóźnianie zmian klimatycznych spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska.

MotoGaz ul. Dobrzyńska 60, 87-800 Włocławek

Telefony: +48 54 232 01 99 | +48 504 239 339